Xin chào bạn đến với website dạy ngôn ngữ lập trình C# cho người mới bắt đầu! Hãy nhập tên để tiếp tục!
     static void Main(string[] args)
     {
          string ten = "C#";
          ten = " ";  
           
          Console.Write("Xin chào " + ten);
     }